Skip to content

Regionalna privredna komora Leskovac

English Srpski
Home arrow pace2
Projekat PACE

Sajt projekta: www.paceproject.eu

Pismo predsednika RPK Leskovac

Asocijacija evropskih komora (EUROCHAMBRES) lansirala je novi projekat PACE (Partneri na polju usklađenosti sa pravnom tekovinom EU). Ovaj projekat se realizuje u okviru Društveno-ekonomskog programa IPA u cilju pružanja pomoći poslovnim krugovima zapadnog Balkana da se uspešno prilagode zahtevima ekonomske integracije sa EU. Projekat će trajati 18 meseci.

Glavni zadatak je razvoj i sprovođenje kontrole usklađenosti sa pravnim tekovinama EU kroz eksterno ocenjivanje kompanija u zemljama koje su korisnice ovog projekta. Cilj je:

·   Da se sačini jedan dijagnostički alat koje će omogućiti da eksperti ocenjuju nivo usklađenosti kompanija sa pravnom tekovinom Eu,

·   Da se obuči grupa eksperata iz Komore koje će biti zadužena za sporovođenje kontrole tokom i posle ovog programa, dakle uvodi se jedna nova komorska usluga,

·    Da se organizuje promocija ovog procesa koja će omogućiti da šira javnost i firme shvate ovu proceduru i same je primene: preko sajta, članaka u nvinama, konferencijama ...

Regionalna privredna komora Leskovac je partner Privrednoj komori Srbije i Asocijaciji evropskih komora u ovom projektu.

Koordinator projekta je g-dja Snežana Rašeta-Peković (snezana.raseta@pks.rs)

Eksprerti projekta: Ana Tomas (ana.tomas@pks.rs)

                           Dušan Stokić (dusan.stokic@pks.rs)

                           Nenad Budimović (nenad.budimovic@pks.rs)

                           Janos Bagi (janosbagi@komora.net)

                           Jugoslav Miljković (jugoslav.miljkovic@rpkle.rs)

Učesnici projekta:  


Ovaj deo sajta je trenutno prazan