Skip to content

Regionalna privredna komora Leskovac

English Srpski
Home arrow Komora
Komora

Regionalna privredna komora Leskovac je samostalna nevladina, poslovnostručna, profesionalna i interesna asocijacija svih proizvodnih, trgovinskih i uslužnih preduzeća, banaka, finansijskih institucija i drugih pravnih i fizičkih lica, koja obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

U cilju povećanja proizvodnje na savremenim osnovama i brzeg i jasnijeg uključivanja privrede ovog Područja u svetske proizvodne i trgovinske tokove, osnovni zadatak Komore je ostvarivanje privredne saradnje sa svetom, informisanje inostranih partnera o privrednim i turističkim mogućnostima ovog Područja, prikupljanje, obrada i distribucija informacija o ponudi i tražnji roba i usiuga, zastupanje zajedničkih interesa članica pred davnim organima, podsticanje razvoja menadžmenta u preduzećima svih vidova svojine, podsticanje naučno-tehnološkog razvoja i kvaliteta usluga, kao i podsticanje primene svetskih dostignuća u tehnologijama, kvalitetu i standardima, inoviranje znanja kadrova u privredi i unapredjenje sistema infoimisanja u privredi.

Od formiiranja do naših dana Područje Regionalne privredne komore Leskovac stalno menja svoju prostorno-funkcionalnu strukturu i regionalno funkcionalna svojstva. Intenzitet ovih svojstava odredjen je delovanjem mnoštva faktora, od kojih su posebno značajne društveno-političke okolnosti i razvoj sveukupne infrastruktutne mreže. Zahvaljujući spletu raznorodnih uticaja regionalnog i nacionalnog karaktera područje Komore Leskovac se razvilo u središte znatnog funkcionalnog kapaciteta i značaja sa stanovišta ukupnog povezivanja sa područjima i državama u okruženju.

Zahvaljujući spletu raznorodnih uticaja regionalnog i nacionalnog karaktera područje Komore Leskovac se razvilo u središte znatnog funkcionalnog kapaciteta i značaja sa stanovišta ukupnog povezivanja sa područjima i državama u okruženju.

U cilju bržeg uključivanja u svetske privredne i finansijske tokove privredni subjekti Područja Regionalne privredne komore Leskovac usmerili su svoju proizvodnu i razvojnu koncepciju zahtevirna probirljivog svetskog trzista. Na ovakvu koncepciju razvoja pored ekonomske logike znatan uticaj imaju i klimatski uslovi, geografski položaj i prirodni preduslovi za razvoj poljoprivrede, industrije, banjskog turizma, trgovine, saobraćaja i drugih privrednih delatnosti.

Privreda Područja Komore Leskovac zainteresovana je za razvoj bilateralnih odnosa na svim sektorima privredjivanja, a posebno u delu povezivanja znanja i tehnologija radi proizvodnje za zajednicki nastup na treća tržišta. Ovo tim pre što su postojeći privredni potencijali, rudna i šumska bogatstva izazovna za ostvarivanje svih mogućih oblika saradnje sa partnerima iz inostranstva.

Područje Komore Leskovac nalazi se na Jugu Srbije i najvećim svojim delom graniči se sa Makedonijom i Bugarskom. Rasprostranjeno je na 6.290 kvadratnih kilometara. Po konfiguraciji terena spada u brdsko-planinska podrućja i pogodno je za ratarsku i stočarsku proizvodnju. Pod poljoprivrednim površinama nalazi se 367.274 hektara, a pod šumama 234.500 hektara.

 

Ovaj privredni prostor podeljen je na Jablanički i Pčinjski okrug

U Jablanički okrug spadaju opštine: Leskovac, Lebane, Bojnik, Medvedja, Vlasotince i Crna Trava. Glavni privredni i administrativni centar je Leskovac.

Pčinjski okrug čine opstine: Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Bujanovac, Preševo i Trgovište, a sediste Okruga nalazi se u Vranju.

U svim opštinama Jablaničkog i Pčinjskog okruga je 699 naseljenih mesta sa 131.000 domaćinstava u kojima živi preko pola miliona stanovnika.

Područje Komore Leskovac ima značajno kultumo nasledje. Prepoznatljivo je po arheoloskim nalazištima vičansko-pločničke faze iz mladjeg neolita. Rimski period karakterise  nalaziste "Caričin grad" u okolini Lebana, koji je bio administrativno-upravni centar vizantiske oblasti na Balkanu i "Markovo kale" u okolini Vranja, a pripadali su Justinijanu I.

 

Na ovim prostorima vidan trag ostavila je i srednjevekovna kultura. Iz tog perioda poznati su Jašunjski manastiri, Manastir Babičko, Crkva i konak u Rudaru kod Leskovca i Manastir Prohor Pčinjski kod Bujanovca. Iz perioda vladavine turaka ostalo je kupatilo Hamam, Beli most, Krstata dzamija i Pašin konak u Vranju.

Prvi stanovnici na ovim prostorima bili su dardanci, a posle rimskih osvajanja ovaj prostor je pripao istocnom rimskom carstvu. 

Vranje se prvi put pominje 1093.godine u delu "Aleksandrija", koje je Ana Komnin, grkinja carskog porekla posvetila izvesnom ocu Alekseju. Srpskoj državi Vranje je prvi put pripojeno 1282. godine, kada ga je od Vizantije osvojio kralj Milutin.

Leskovac se prvi put pominje 1.308 godine u jednom dokumentu kralja Milutina. Vremenom se razvio u orijentalno-balkansku varoš i postao najznačajniji zanatski i trgovacki centar Srbije toga doba.

Društvene i ekonomske prilike i nagla industrijalizacija uslovile su da se  administrativni centri naglo razvijaju. Leskovac je postao grad sa preko 80.000 stanovnika, u kome je pored privrednih aktivnosti razvijen i kultumi zivot. Dušu gradu daje Narodno pozorište, poznato kao "pozoriste bez blagajne", Biblioteka, Arehološki muzej i Istorijski arhiv. Otvaranjem Tehnološkog fakulteta, Viša tekstilna skola i Viša ekonomska skola dobijaju na značaju, pa Leskovac poprima sva obelezja studentskog centra. 

Leskovac je grad sajamskih manifestacija. Leskovački sajam godišnje organizuje i priredi petnaest medjunarodnih sajmova, salona i komercijalno-prodajnih izložbi.

Poznata kulturno-komercijalna manifestacija, pod nazivom "Roštiljijada" svake godine okupi veliki broj domaćih i stranih gostiju na degustaciju nadaleko čuvenih specijaliteta leskovačkog rostilja. Degustacija poznatih vina iz Vlasotinačkog vinogorja, odvija se u toku trajanja, takodje poznate manifestacije Vinski bal  u Vlasotincu.

Vranje je grad sa preko 60.000 stanovnika. Kao retko koji grad doživeo je procvat poslednjih decenija, pa ga često nazivaju "čudo s juga". Osnovne karakteristike tog razvoja su ubrzana industrijalizacija i urbanizacija pa je to privredni, administrativni, kultumi, zdravstveni, obrazovni, informativni i sportski centar Pčinjskog okruga. Ima učiteljski i fakultet za menadžmen

Svake godine u Vranju se održava više tradicionalilih susreta od kojih se izdvaja  manifestacija "Borina nedelja" po književniku Borislavu Stankoviću, koji je u svom književnom delu vemo predstavio obicaj i tradicije starog Vranja i "Karanfil devojče" u Vranjskoj Banji.

Poznata je i manifestacija "Zlatne ruke" koja se tradicionalno održava svake godine u Prohorovu na prostoru Manastira Prohor Pčinjski. Kultumo obeležje ovom kraju daju i sabori trubača koji se svake godine održavaju u Vladičinom Hanu, Surdulici i na Vlasinskom jezeru.