Skip to content

Regionalna privredna komora Leskovac

English Srpski
Home arrow Adriatic
Adriatic Economic Cluster Club Print E-mail

Image

Image Image

 

JADRANSKI PRIVREDNI KLASTER KLUB

U Regionalnoj privrednoj komori Leskovac u toku je implementacija Projekta pod nazivom “Jadranski privredni klaster klub –„Adriatic ekonomic cluster club“ 

Aktivnosti u okviru projekta Adriatic Cluster Club

KLASTER KLUB je projekat sufinansiran od strane Evropske Unije u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa saradnje. Cilj projekta je da se podrži ubrzavanje stvaranja i jačanja sistema klastera nautičkog sektora, sektora brodogradnje i relevantnih podsektora, sa posebnim naglaskom na podršci rada malih i srednjih preduzeća. Projekat će takođe podstaći unapređenje inovacija proizvodnih sistema kroz saradnju, razvoj poslovnih mogućnosti i istraživanje tržišta. 

Da bi dostigli ove ciljeve, formirano je prekogranično partnerstvo koje se sastoji od 16 partnera iz 6 različitih zemalja (Italija, Srbija, Hrvatska, BiH, Grčka i Albanija), čiji zadatak se sastoji u analizi postojećih klastera kroz mapiranje i identifikaciju proizvodnog sektora povezanog sa nautičkim proizvođačkim lancem, sa posebnim osvrtom na drvnu, mašinsku, hemijsku, metalnu i tekstilnu industriju. Osim toga, partnerstvo će promovisati razmenu najboljih praktičnih primera i iskustava, preduzetničku saradnju, kao i iznalaženje novih poslovnih partnera. Projektom su predviđeni i poslovni sastanci, koji će biti održani između predstavnika izabranih preduzeća i istraživačkih centara u različitim zemljama. Pored toga, specifične promotivne aktivnosti će biti realizovane u cilju podrške rada preduzeća koji se bave tradicionalnim zanatima u sektoru brodogradnje.

Aktivnosti projekta su podeljene u 5 radnih paketa: 


- RP 1: Upravljanja i koordinacija prekograničnog projekta
- RP 2: Komunikacija i diseminacija 
- RP 3 ima za cilj mapiranje industrijskih klastera nautičkog sektora, uključujući takođe sve proizvođače   delova u različitim proizvodnim procesima u nautičkom sektoru i odabranim podsektorima. Glavni cilj ove aktivnosti je stvaranje zajedničke i prekogranične baze podataka koja će sadržati sve relevantne informacije o klasterima koji se nalaze u projektnoj oblasti. Baza podataka biće dostupna javnosti preko specijalno izrađenog web site-a.

- RP 4 se bavi organizacijom tri „Business to Business“ (B2B) događaja koji će biti održani u Venetu (Italija), Istri (Hrvatska) i Marcheu (Italija), u cilju stvaranja boljih mogućnosti za saradnju učesnika i doprinos povećanju konkurentnog potencijala u ciljnim područjima. Tokom B2B događaja, biće održani i „Business to Credit“ (B2C) sastanci za povećanje saznanja predstavnika velikih kompanija i malih i srednjih preduzeća o dostupnim finansijskim alatima i drugim instrumentima finansiranja. Dva inter-klaster događaja će takođe biti organizovana u cilju unapređenja dijaloga članova klastera i njihovog boljeg funkcionisanja. 

- RP 5: glavni cilj petog radnog paketa je promocija tehnološkog transfera i razmena znanja u vezi kompetentnosti nautičke proizvodnje i nautičkih proizvoda kroz razvoj pilot akcije. Ovo podrazumeva demonstraciju korišćenja inovativnih „zelenih“ tehnologija na plovilima kroz proces rekvalifikacije tipično istorijskog Jadranskog broda - Trabacolo; organizaciju tri sastanka čiji je cilj animacija klastera; razvoj nautičkog lanca snabdevanja, fokusiranog na eko-projektovanje i eko-proces unapredjenja reciklaže otpada u cilju prevencije uticaja na životnu sredinu i osnivanje Inkubator centra u Puli (Hrvatska) koji će pospešiti otvaranje novih firmi i pomoći u radu novoosnovanih preduzeća.

Projekat je prvenstveno namenjen malim i srednjim preduzećima klastera Jadranskog područja, ali će i druge vrste entiteta, relevantne institucije i organizacije, agencije, poslovna udruženja, inovacioni i istraživački centri, obrazovne institucije i drugi biti aktivno uključeni u sprovođenje pojedinih projektnih aktivnosti.

Uzimajući u obzir sve specifičnosti projektnih aktivnosti kao i potencijalne mogućnosti malih i srednjih predzeća, klastera i centara izvrsnosti na području RPK Leskovac i šire teritorije Republike Srbije, osim područja PK Beograd i AP Vojvodine, za učešće u ovom Projektu, pozivamo Vas da se o detaljima učešća u realizaciji pojedinih projektnih aktivnosti informišete kod tehničkog menadžera Projekta RPKLeskovac, kao jednog od partnera u ukupnom Projektu, Gordane Milenković, na telefon ++38116250011 lokal 21 i e-mail: gordana.milenkovic@rpkle.rs .Ukoliko ste zainteresovani za šire informacije u vezi aktivnosti koje će se realizovati tokom trajanja imlpementacije Projekta RPK Leskovac i ukupnog Projekta možete se obratiti komunikacionom menadžeru Projekta RPK Leskovac,Jovici P. Đorđeviću na telefon ++38116250011 lokal 17 i e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Image Image

Aktivnosti u okviru projekta Adriatic Cluster Club