Skip to content

Regionalna privredna komora Leskovac

English Srpski
Home arrow Edukacioni centar Komore - Anketni upitnik
Edukacioni centar Komore - Anketni upitnik Print E-mail
Friday, 11 April 2008

Poštovani  privrednici,

Edukacija će biti jedna od prioritetnih aktivnosti Regionalne privredne komore Leskovac u predstojećem periodu.

Cilj edukacije je da na najadekvatniji način realizuje Programe poslovnog obrazovanja menadžmenta i njihovih saradnika, pri čemu će teme seminara, kurseva i radionica predlagati, pre svega, privrednici kako bi se realizovale teme relevantne za poboljšanje nivoa njihovog poslovanja i unapredili postojeći resursi.

Partnerstvo izmedju Edukacionog centra  komore i Vas, privrednika, ima za konačni cilj uspeh koji bi se ogledao u  tome da Vi iskažete vaše potrebe i predloge za edukacijom, a da komora ponudi kvalitetne i verifikovane seminare, i referentne predavače.

Pozivamo Vas da svoje potrebe za edukacijom predstavite kroz Anketni upitnik, kako bismo zajednički postigli uspeh u realizaciji edukacije koja je strateški cilj svih privrednika sa vizijom.

Preuzmite Anketni upitnik  

 

JAVNA OVLAŠĆENJA

EL. SERTIFIKATI