Skip to content

Regionalna privredna komora Leskovac

English Srpski
Home

Najava dešavanja

Trening: UNDP- Javni konkurs za učešće u programu obuke "Jačanje kapaciteta zadruga i udruženja poljoprivrednika u Republici Srbiji", 24. i 25. maj 2018. godine, PKS-RPK Leskovac, Stojana Ljubića 12, Leskovac

Detaljnije...
 
Detaljnije...
 

OBNOVA  LICENCE  - OVLAŠĆENI POSREDNIK I/ILI  ZASTUPNIK U OSIGURANJU

 

Detaljnije...
 
Političari zaboravili da jug Srbije postoji Print E-mail
Thursday, 25 December 2008

Sednica UO i Skupštine Regionalne privredne komore Leskovac.

Pomoć privredi juga Srbije neophodna, ali je malo razumevanja najvišeg političkog vrha za to.

Dodeljene tradicionalne godišnje nagrade najuspešnijim pojedincima  i kolektivima  iz  trinaest opština juga Srbije

Političari su zaboravili da jug Srbije postoji. I pored brojnih poziva resornim ministrima i samom predsedniku Republike, Borisu Tadiću da dođu i upoznaju se sa problemima privrednika ovog dela Srbije, naše inicijative ostale su bez odgovora, rekao je predsednik Regionalne privredne komore Leskovac Goran Jović obraćajući se članovima Skupštine na sednici održanoj u sredu 24. decembra. On je naveo da Komora kao asocijacija ima jako male ingerencije. Komora ne može predlagati zakone, nema stvarnog uticaja kod procesa privatizacije.Mišljenje Komore traži se samo u slučaju imenovanja zastupnika akcijskog kapitala nakon raskida procesa privatizacije. Čak i tada, dodao je Jović, mišljenje Komore je neobavezujuće. Takav odnos mora se hitno promeniti, rekao je predsednik  Jović i  naveo da je nezamislivo da Komora kao asocijacija privrednika nema nikakvog uticaja u mnogim pitanjima važnim za poslovanje i privredni razvoj.  Kao primer naveo je činjenicu da se sredstva Fonda za razvoj, iako izuzetno važna za brži privredni oporavak, dodeljuju samo jednom ili dvaput godišnje, jer se sednice Upravnog odbora Fonda zakazuju vrlo retko. Takođe, o tome ko će dobiti kredite a ko ne, odlučuje grupa ljudi u kojoj nema predstavnika komore kao jedine asocijacije privrednika.  Jović  je predložio da jedan od zaključaka sa sednice Skupštine RPK Leskovac, koji bi se uputio Vladi na razmatranje, bude predlog da Komora dobije svog predstavnika u u komisiji Fonda za razvoj koja odlučuje o kreditima.

Predsednik Skupštine Regionalne privredne komore Leskovac Milan Veličković izneo je članovima Skupštine set predloga i inicijativa koje bi trebalo uputiti nadležnim ministarstvima u cilju rastrećenja i pomoći privredi da lakše prebrodi brojne proleme koje će doneti najnovija svetska ekonomska kriza.Treba inicirati predlog, rekao je Veličković, da se privrednicima koji izmiruju električnu energiju u roku odobri 5 odsto popusta, jer ovakva odluka već postoji kada su fizička lica u pitanju. Takođe je predložio da se kod Fonda za razvoj inicira predlog kojim bi se grejs period kod odobrenih kredita produžio sa šest na dvanest meseci. Ministarstvau finansija i ekonomije treba uputiti predlog kojim bi se stopa PDVa obračunava na naplaćenu a ne fakturisanu realizaciju.Treba zatražiti i smanjenje stope pdv-a kod prodaje robe individualnih poljoprivrednih proizvođača sa sadašnjih osam na 5 procenata. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloge mera, koji će se odmah uputii nadležnim organima na razmatranje. Na sednici Skupštine Regionalne privredne komore Leskovac jednoglasno je usvojen  izveštaj o radu za 2008. godinu sa programom rada za 2009. Bez diskusije je jednoglasno usvojen  i finansijski izveštaj za ovu i predlog budžeta za narednu godinu.  Odlukom članova Skipštine, osnovica za obračunavanje stope komorskog doprinosa ostaće nepromenjena i u narednoj godini. U radu Skupštine RPK Leskovac učestvovao je i profesor doktor  Radovan Vukadinović  sa Univerziteta u Kragujevcu. On je govorio o efektima jednostrane primene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i o efektima svetske –ekonomske krize na privredu u Srbiji.

- Potpisivanje sporazuma početni je korak u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Jednostranom primenom sa naše strane, cilj je da se u prelaznom periodu od 6 godina uspostavi zona slobodne trgovine, ukinu sve carine kao i sva kvantitativna ograničenja, kada su u pitanju uvoz i izvoz robe, naglasio je profesor Vukadinović.  

U svečanom delu sednice najuspešnijim kolektivima i pojedincima dodeljene su tradicionalne nagrade Regionalne privredne komore Leskovac.  Za postignute rezultate u proizvodnji, korišćenju kapaciteta i proizvodnih resursa i unapređenju tehnologije, organizacije rada i poslovanja, Priznanje Regionalne privredne komore Leskovac u obliku Plakete i Diplome dobili su:

1. DOO „Jug prom“ Leskovac

2. DOO „Nektar“ PJ Vladičin Han

3. DOO „Nevena kolor“ Leskovac

4. DOO „Drvoprodukt-Kocić“ Strojkovce

5. DOO Štamparija „Media art“ Leskovac

6. DOO „Banković“ Crna Trava

7. JP Radio Leskovac

8. DOO „Nineks“ Leskovac

9. DOO „Plavi kamen“ Vranje

Za izuzetan doprinos u organizovanju proizvodnje, izvoza i ostvarivanja dobiti, Priznanja Regionalne privredne komore Leskovac u obliku Diplome dobili su pojedinci, grupa radnika i individualni poljoprivredni proizvođači:

1. Srboljub Vasiljević, direktor AD „Zavarivač“ Vranje

2. Branislav Pešić, vlasnik DOO „Bane komerc“ Kumarevo, Leskovac

3. Zoran Ranđelović, vlasnik DOO „Ranđelović“ Strojkovce

4. Petar Stanković, vlasnik DOO „Deltagraf“ Leskovac

5. Miroslav Obradović, vlasnik DOO Štamparija „Grifon“ Vranje

6. Ivan Kostadinov, vlasnik DOO „Iber“ Bosilegrad

7. Vojislav Aleksić, direktor JKP „Vodovod“ Grdelica

8. Krsta Janjić, direktor sektora transporta AD „Simpo“ Vranje

9. Dr. Miodrag Stojković, genetičar

10. Dr. Milutin Petrović, profesor

Nagradu Regionalne privredne komore Leskovac dobila je i grupa radnika preduzeća „Budućnost“  iz Preševa, kao i dvojica individualnih poljoprivrednih proizvođača: Dušan Stojanović iz Bogojevca, Leskovac, rekorder u proizvodnji pšenice i Ljubinka Đorđević iz Novog Sela, kod Trgovištea, rekorderka u proizvodnji   konzumnih jaja.

 

  

 

 
< Pred   Sled >