O PKS - RPK Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga

Regionalna privredna komora Leskovac nastupa u ime više hiljada preduzeća i preduzetnika koji posluju na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga. Zbog 45 godina duge tradicije i brojnosti članstva, kao i činjenice da nam pristupaju i oni privredni subjrekti koji zakonom nisu obavezni na to, javnost nas vidi kao autoritativan glas o najbitnijim pitanjima privrednog razvoja.
Povereno nam je da:
- pokrećemo inicijative i učestvujemo u pripremama za donošenje zakona, propisa i mera iz oblasti privrede i tekuće ekonomske politike;
- učestvujemo u pripremi i dajemo mišljenje na nacrte i predloge zakona i propisa u oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike;
- proučavamo pitanja i pojave u privrednom životu i ocenjujemo njihovo dejstvo na privredu Republike Srbije;
- podstičemo istraživanja u oblasti naučno- tehničkog i tehnološkog razvoja.
- unapređujemo i uspostavljamo poslovne veze sa inostranstvom i predstavljamo privredu Republike Srbije u zemlji i izvan nje.
- usklađujemo interese naših članica.
Stručnim i profesionalnim radom svakodnevno stojimo našim članovima na raspolaganju sa zadatkom da:
- pružimo i organizujemo stručnu pomoć radi poboljšanja i unapređenja poslovanja članova Komore
- unapređujemo preduzetništvo i menađžment, pratimo i prenosimo međunarodna iskustva u tim oblastima
- pružamo pravovremene i kvalitetne informacije našim članovima radi pronalaženja potencijalnih partnera
- organizujemo predavanja, seminare i specijalizovane kurseve radi usavršavanja i obuke kadrova
Tranzicija i prestruktuiranje srpske privrede, gotovo su u potpunosti uništile velike gigante iz oblasti tekstilne i industrije kože i obuće poput Jumka, Koštane, Leteksa, Inkola, Zevelona... koji su dugi niz godina, sve do hiperinflacije početkom 90 godina, predstavljale dominantne privredne subjekte na jugu Srbije i okosnicu razvoja Jablaničkog i Pčinjskog regiona. Spas za ponovno ekonomsko oživljavanje područja poslednjih desetak godina traži se u razvoju drugih privrednih grana, pre svega poljoprivrede, ali i kroz proces privatizacije i traženja inostranih investitora spremnih da ulažu u ovaj deo Srbije. U ostvarivanju ovog važnog ekonomskog zadatka, oživljavanja privrede juga Srbije, Regionalna privredna komora Leskovac, kao jedina zajednička institucija privrednika Jablaničkog i Pčinjskog okruga, poslednjih godina preuzima vodeću ulogu.
U tom cilju RPK Leskovac je preduzela brojne aktivnosti.
Inicirali smo formiranje Saveta za privredni razvoj juga Srbije. Savet je osnovan kao savetodavno telo koje okuplja najuticajnije ljude oba okruga, sa ciljem da svojim autoritetom, iskustvom, poslovnim i političkim vezama, kredibilitetom, pomognu u pronalaženju rešenja koja će dovesti do bržeg razvoja područja.
Našu komoru posetili su predsednik Republike Srbije, predsednik Vlade Republike Srbije, kao i brojni ministri i državni sekretari Vlade Republike Srbije. Sa svima se razgovaralo o ekonomskom oživljavanju regiona i subvencijama koje su neophodne području za brži razvoj. Imamo i odličnu saradnju sa Fondom za razvoj Republike Srbije, kao i sa brojnim vladinim i nevladinim organizacijama.
Ugostili smo ambasadore Grčke, Rusije, Belorusije, Indonezije, Velike Britanije, Bugarske, Slovenije, Norveške, kao i delegaciju ekonomskih atašea tridesetak zemalja. Potpisali smo sporazume o poslovno - tehničkoj saradnji sa komorama u Italiji, Sloveniji, Rusiji, Maroku ...
Poslednjih godina RPK Leskovac se aktivno uključila u realizaciju projekata iz sredstava Evropske Unije. Kroz ove projekte pokušavamo da našim članicama omogućimo kvalitetnu edukaciju i uspostavljanje dobrih poslovnih veza sa insotranstvom.
Aktivno se uključujemo u organizaciju sajamskih manifestacija u zemlji i inostranstvu gde uvek prezentujemo proizvode našeg područja.
U proteklom periodu puno se radilo na proširenju članstva komore i stvaranju još većeg poverenja privrednika u Komoru. Kao asocijacija privrednika sa tradicijom dugom 45 godina, autoritetom i stručnim, dinamičnim i inventivnim kadovima, trudićemo se da i ubuduće radimo u duhu našeg slogana
- UVEK UZ PRIVREDNIKE, UVEK ZA PRIVREDU.

Komorski sistem Srbije

   •  PK Beograd
   •  PK Vojvodine
   •  PK Kosova i Metohije
   •  RPK Kikinda
   •  RPK Kragujevac
   •  RPK Kraljevo
   •  RPK Kruševac
   •  RPK Leskovac
   •  RPK Niš
   •  RPK Novi Sad
   •  RPK Pančevo
   •  RPK Požarevac
   •  RPK Sombor
   •  RPK Sremska Mitrovica
   •  RPK Subotica
   •  RPK Užice
   •  RPK Valjevo
   •  RPK Zaječar
   •  RPK Zrenjanin

 

Predstavništava PKS u inostranstvu:

 

   Ruska Federacija - Moskva
   Belgija - Brisel
   Italija - Trst
   Nemačka - Frankfurt
   Austrija - Beč

Direktor RPK Leskovac


Jović Goran
Datum rođenja: 13. jun 1961. godine, Lebane, Srbija
Državljanstvo: Republika Srbija
Nacionalnost: srpska
Porodični status: oženjen, otac dve kćerke

Obrazovanje:

Pravni fakultet Kragujevac, Srbija, pravnik, Privredna Akademija Novi Sad, Srbija,
diplomirani pravnik, Privredna Akademija Novi Sad, Srbija, Master

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

* Član Izvršnog odbora Zajednice preduzetnika Srbije 2002. – 2004. godine
* Predsednik Regionalne zajednice preduzetnika Jablaničkog i Pčinjskog okruga 2002. – 2004. godine
* Član Upravnog odbora Projekta „RSEDP“ 2005. godine
* Član Skupštine Centra za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Ključne kvalifikacije:

I - Privredno pravo – komorski sistem – preduzetništvo - MSP

1. Ekspert za komorski sistem (autor organizacije Regionalne privredne komore Leskovac – Statuta, Pravilnika o organizaciji, Pravilnika o sistematizaciji, Uputstva o sadržaju i tokovima dokumenata)
2. Lice odgovorno za organizaciju i poslovanje Regionalne privredne komore Leskovac
3. Organizator i učesnik na okruglim stolovima i savetovanjima o privredi, propisima i preduzetništvu
4. Organizator i učesnik edukacije „HACCP - treninzi za povećanje konkurentnosti juga Srbije“
5. Organizator i učesnik edukacije „Poslovno ponašanje i kooperativna kutura“
6. Jedan od autora i menadžer projekta „HACCP/ISO 22000 – edukacija za povećanje konkurentnosti privrede juga Srbije"
7. Jedan od autora i realizatora projekta „Formiranje i razvoj Alko-klastera južne Srbije u funkciji edukacije i jačanja ekonomskog razvoja juga Srbije"
8. Menadžer projekta „Stvaranje uslova za formiranje poslovnih zona u graničnom području"
9. Jedan od učesnika u pripremi i realizaciji projekta „Centri za podršku biznisu - prečica za prekograničnu saradnju”
10. Jedan od autora i realizator projekta „Zaštita oznakom geografskog porekla leskovačkog ajvara“
11. Menadžer i učesnik u pripremi i realizaciji prekograničnog projekta e-učenja
12. Jedan od menadžera projekta „Centri za žensko preduzetništvo“
13. Učesnik u pripremi i realizaciji projekta „2RETURN“
14. Menadžer projekta „Susedske poslovne organizacije i preduzeća – jačanje kapaciteta i zajednički napredak“
15. Menadžera projekta „Klub Klastera“ u okviru IPA Jadranskog prekograničnog programa
16. Menadžer projekta „Stručne veštine koje obezbeđuju i daju bezbedne prehrambene proizvode, zaštitu potrošača i kompetitivnost Zapadnog Balkana (HACCP-škole)“
17. Član tima Privredne komore Srbije za izradu nacrta Zakona o privrednim komorama
18. Koordinator projekta „Unapređenje privredne saradnje matice i dijaspore i stvaranje uslova za formiranje Udruženja "Dijaspora južne Srbije".
19. Koordinator projekta „Evo prilike – razvoj održivog mehanizma podsticanja i osnaživanja nezaposlenih mladih za ulazak u svet rada i biznisa u Jablaničkom okrugu“
20. Koordinator projekta „Budi drugačiji! – Unapredjenje inovativnog pristupa zapošljavanju i zapošljivosti mladih u Jablaničkom okrugu“.
21. Menadžer projekta „Bugarsko srpski gurmanski voz“ u okviru INNTERREG – IPA prekograničnog Programa Bugarska – Srbija.
22. Rukovodilac projekta registracije zaštićene oznake geografskog porekla – ime porekla „Leskovačka sprža“.

II Obučen i za:

* Evropske integracije – uspešno završio Evropsku akademiju za zaposlene u privrednim komorama zapadnog Balkana Vlade Velike Britanije i Privredne komore Slovenije
* Komunikacijske veštine, veštine moderacije i prezentacije i veštine upravljanja ljudskim resursima – obuka Fondacije Hans Zajdel
* Sposobnost upravljanja ljudskim resursima – obuka Privredne komore Vojvodine i BK fakulteta
* Rad komorskog sistema zapadnih zemalja van EU – obuka Vlade Islanda i Kompanije Zdravlje-Actavis
* Formiranje Regionalnih Centara za razvoj i implementaciju programa EU – obuka Vlade Irske (program RSEDP)
* Pristupanje EU i formiranje Regionalnih razvojnih centara – obuka UNDP
* Obuka za medijatora – sertifikat Centra za medijaciju Srbije, upisan na listu medijatora Srbije
* Specijalizovana obuka posrednika – medijatora za sporazumno finansijsko restruktuiranje privrednih društava. – Privredna komora Srbije, Partneri za demokratske promene Srbija, Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj (2014 god.).
* Osnovna i specijalistička obuka u finansijskom restruktuiranju.

Specifično iskustvo u zemlji i inostranstvu:

* Organizacija Međunarodne smotre folklora „Iustinijana Prima“
* Organizacija promocije Roštiljijade u Ljubljani i Beogradu, u saradnij sa CHF International/USAID
* Organizacija Sajma preduzetništva u Leskovcu, u saradnji sa CHF International/USAID
* Organizacija susreta predsednika privrednih komora ex YU
* Organizacija više obuka privrednika juga Srbije u Sloveniji i Bugarskoj
* Organizacija više poseta predstavnika diplomatskog kora jugu Srbije
* Organizacija mnogobrojnih sajmskih i drugih privrednih manifestacija, susreta privrednih delegacija i trgovinskih misija privrednika sa područja juga Srbije u zemlji i inostranstvu
* Učesnik, predavač i promoter privrede juga Srbije na mnogobrojnim konferencijama, privrednim skupovima i manifestacijama u zemlji i inostranstvu
* Suosnivač Privredne komore Severne Grčke i Jugoistočne Srbije
* Predstavnik Privredna komore Srbije u Grčkoj

Podaci o profesionalnom iskustvu:

1. Službenik u organima lokalne samouprave – opština Lebane od 1987. do 1992. godine
2. Privatni preduzetnik od 1991. godine.
3. Predsednik Udruženja zanatlija Lebana od 1995. do 2001. godine
4. Osnivač i predsednik Opšteg udruženja preduzetnika Lebana, Bojnika i Medveđe od 2001. do 2002. godine
5. Predsednik Regionalne zajednice preduzetnika za Jablanički i Pčinjski okrug od 2002. do 2004. godine
6. Direktor Glavne filijale Dunav osiguranja Leskovac od 2012. godine -2014. godine
7. Predsednik Regionalne privredne komore Leskovac od 2003. godine – 2017. godine
8. Direktor Privredne komore Srbije - Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga od 01.01.2017. godine

Ostale aktivnosti, nagrade i priznanja:

9. Osnivanje Kancelarije za ekonomske veze sa dijasporom pri Regionalnoj privrednoj komori Leskovac, sa Ministarstvom za dijasporu Republike Srbije 2007. godine
10. Osnivanje Centra za medijaciju pri Regionalnoj privrednoj komori Leskovac, sa Centrom za medijaciju Srbije
11. Osnivanje Udruženja proizvođača ajvara, sertifikacija i zaštita imena geografskog porekla sa partnerima iz Italije – Privrednom komorom Siene i kompanijom Icaro iz Kortone
12. Zahvalnica Privredne komore Srbije za posebne radne zasluge
13. Diploma sa plaketom povodom 150 godina osnivanja Privredne komore Srbije
14. Zahvalnica kompanije “Heba” Bujanovac za dugogodišnju saradnju i doprinos u radu
15. Zahvalnica Turističke organizacije Srbije za organizovanje predstavljanja na sajmovima
16. Priznanja Beogradskog sajma za organizovanje nastupa juga Srbije na Etno sajmu hrane i pića
17. Plaketa opštine Surdulica za doprinos razvoju opštine Sudulica
18. Priznanje sa zahvalnicom Ambasade Srbije u Sloveniji za uspešnu saradnju
19. Suosnivač i potpredsednik Privredne Komore Severne Grčke i Jugoistočne Srbije.
20. Predstavnik Privredne komore Srbije u Grčkoj
21. Dobitnik priznanja Kapetan Miša Anastasijević za 2015. godinu za menadžera godine komorskog sistema Srbije

Leskovac, septembar 2018. godine

Parlament PKS - RPK Leskovac

Prema Zakonu o privrednim komorama („Sl. glasnik RS", br. 112/15), od 1. januara 2017. godine u službi privrede Srbije je nova Privredna komora Srbije – snažna asocijacija sviprivrednisubjekata koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Srbije, pouzdan zastupnik interesa celokupne privrede i efikasan servis i podrška privrednicima.

Ključnu ulogu u novoj komorskoj organizaciji imaju parlamenti privrednika, najviši organ regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda, preko kojih svaki privrednik suštinski ostvaruje svoje pravo da bira i da bude izabran. Izbori se vrše na najširim demokratskim principima, javnim pozivom za kandidovanje i potom za glasanje, posle čega parlamenti privrednika iz svojih redova daju predstavnike u Skupštinu PrivrednkomorSrbije. Na ovaj način je obezbeđeno da privrednici upravljaju svojom asocijacijom i odlučuju o svim pitanjima vezanim za njen rad i funkcionisanje.

ČLANOVI PARLAMENTA PRIVREDNIKA PRIVREDNE KOMORE SRBIJE - REGIONALNE PRIVREDNE KOMORE JABLANIČKOG I PČINJSKOG UPRAVNOG OKRUGA

1. „Bane komerc“DOO Kumarevo, Leskovac, Branislav Pešić
2. Credit agricole banka Serbia, AD Novi Sad, filijala Leskovac, Ivana Micić
3. „Šurik invest“ DOO Crna Trava, Boban Mitić
4. „Tecomserv“ doo Leskovac, Konstatinos Georgakos
5. „Spebo medica”Leskovac, Miodrag Stojković
6. JP „Vodovod“ Vladičin Han, Vesna Stojković
7. „Vinarija Aleksić“ DOO Vranje, Maja Aleksić Ilić
8. “British American tobacco“ ad Vranje, Jelena Aleksić
9. „Iber“ DOO Bosilegrad, Nevenka Kostadinova
10. „Pobeda“ DOO Predejane, Dragana Pavlović
11. „Falke Serbia“ DOO Leskovac, Ivana Pavlović
12. „Nevena&all Me Cosmetics” DOO Leskovac, Slobodanka Vlaičić
13. „Keramika Leskovac“ DOO Leskovac, Zoran Dimitrijević
14. „SNB“ DOO ogranak štamparija Bošnjace, Borivoje Stojanović
15. „Kavim jedinstvo“ DOO Vranje, Goran Stojanović
16. „Zvezda“ DOO Surdulica, Slađan Marinković
17. JP Gradska autobuska stanica Leskovac, Žikica Stojanović
18. HD AD „HIV“ Vranje, Rade Novković
19. MIKROMODELI DOO Leskovac, Radovan Stanković
20. JEANCI SERBIA DOO Leskovac, Yasin Deniz
21. ALFA-PLAM a.d. Vranje, Goran Kostić
22. RUDNIK OLOVA I CINKA GROT a.d. Kriva Feja-Vranje, Zlatko Dragosavlјević
23. Nevena Kolor, Radoica Ristić
24. GP TONČEV GRADNјA d.o.o. Surdulica, Ljuben Vladimir
25. FHI „Zdravlјe“AD Leskovac, Mario Butijer
26. Gumapromet d.o.o, Ivan Stojković
27. "Leon Conditors d.o.o.", Nenad Trajković
28. „Heba“ Bujanovac, Zoran Stojanović
29. JP Vodovod“ Vranje, Goran Đorđević
30. „Jugprom“ doo Leskovac, Stojanović Slobodan
31. „AIK banka“ ad Beograd, Filijala Leskovac, Nenad Cvetković
32. „Banka Poštanska štedionica“ ad Beograd, Filijala Vranje, ekspozitura Leskovac, Zlatomir Popović
33. „Mesokombinat“ doo Leskovac, Miloš Ilić
34. AD„Simpo“ Vranje, Slađan Disić
35. „Multitek elektronik“ Leskovac, Nenad Stefanović
Predsednik Parlamenta PKS RPK Leskovac je Slađan Disić - AD„Simpo“ Vranje, a zamenik predsednika Ivana Micić - Credit agricole banka Serbia, AD Novi Sad, filijala Leskovac

U okviru svojih nadležnosti parlamenti privrednika:
- razmatraju uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda;
- proučavaju pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno Privrednoj komori Beograda, - prate pojave bitne za privredni život upravnog okruga i Beograda i vrše ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, Beograda i Srbije;
- dostavljaju stavove, predloge i inicijative Skupštini i Upravnom odboru Privredne komore Srbije radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama;
- biraju članove Skupštine Privredne komore Srbije i učestvuju u radu njenih organa i tela;
- vrše periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;
- ostvaruju saradnju sa organima lokalne samouprave, odnosno Beograda;
- podstiču razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, Beograda i Srbije;
- staraju se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika.
 

Sektori PKS - RPK Leskovac

Sektor industrije
Koordinator: Jovica Đorđević
jovica.djordjevic@pks.rs

Sektor poljoprivrede
Koordinator: Vladimir Bojović
vladimir.bojovic@pks.rs

Sektor usluga
Koordinator: Nataša Dobrić
natasa.dobric@pks.rs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum. Pellentesque ultrices ultrices sapien, nec tincidunt nunc posuere ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam scelerisque tristique dolor vitae tincidunt. Aenean quis massa uada mi elementum elementum. Nec sapien convallis vulputate rhoncus vel dui.