Previous Next

"Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom RS"

U Privrednoj komori Srbije - Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srbije održan je 04. marta 2019. godine skup pod nazivom „Dan otvorenih vrata sa Poreskom upravom Republike Srbije“.

Na prvom u nizu planiranih skupova u 2019. godini, za poreske obveznike Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga predstavnici Poreske uprave Republike Srbije predstavili su izmene poreskih propisa u delu Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Zakona o porezima na imovinu.
Izmene poreskih zakona i podzakonskih akata koji važe od 2019. godine predstavili su Radmila Petković i Krstivoje Milanović iz Poreske uprave Republike Srbije.
Pored novih informacija koje su privrednici dobili na skupu, omogućena je i otvorena diskusija sa predstavnicima Poreske uprave Republike Srbije o problema sa kojima se privrednici susreću u praksi.


Print   Email