Шеста седница Парламента привредника Регионалне привредне коморе Расинског Јабланичког и Пчињског управног округа, 5. април 2019., 12:00 часова, Велика сала ПКС-РПК Лесковац, ул. Стојана Љубића 12, 16000 Лесковац

На основу члана 11. Пословника о раду Парламента привредника регионалних привредних комора и привредне коморе главног града, заказaнa je шестa седницa Парламента привредника Регионалне привредне коморе Јабланичког и Пчињског управног округа.

Седница ће бити одржана у Регионалној привредној комори Јабланичког и Пчињског управног округа, 5. априла 2019. године, са почетком у 12:00 часова, у великој сали ПКС-РПК Лесковац, у ул. Стојана Љубића бр. 12 у Лесковцу.


Print   Email