Previous Next

Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete

U organizaciji PKS – RPK Leskovac, 23.02.2019. od 11.00 do 15.30 časova održaće se seminar u sklopu kontinuiranog usavršavanja ovlašćenih porednika/zastupnika u osiguranju. Tema koje će se obradjivati je  Uticaj zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete. Predavač je Goran Gavrilović.

Pozivamo sve koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa tačkom 16. Odluke o  sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 38/2015 i 11/2017 – u daljem tekstu: Odluka), ovlašćeni posrednici i ovlašćeni zastupnici u osiguranju  dužni da se profesionalno usavršavaju  najmanje 15 časova  u kalendarskoj godini u kojoj obavlјaju poslove posredovanja u osiguranju, odnosno zastupanja u osiguranju. Takođe, tačkom 17. Odluke propisano je da ovlašćeni posrednik, odnosno ovlašćeni zastupnik u osiguranju ne može obavlјati poslove posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju, odnosno ne može biti angažovan kod subjekata nadzora iz člana 86. stav 1. i člana 98. st. 1. i 2. Zakona o osiguranju za obavlјanje tih poslova - ako tom subjektu ne dostavi dokaz da je započeo usavršavanje na propisani način (dokaz o uplati naknade za usavršavanje). 

Za sve dodatne informacije na brojeve telefona 016/3150069 ili putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Detaljnije o GDPR - Zaštiti podataka o ličnosti:

Detaljnije o Uticaju zaključenog ugovora o osiguranju na pravo i visinu naknade štete:

Detaljnije o Nepoštenoj poslovnoj praksi i delatnosti osiguranja:

 

PRIJAVA:


Print   Email