Previous Next

KОНТИНУИРАНО УСАВРШАВАЊЕ ОВЛАШЋЕНИХ ПОСРЕДНИKА И ЗАСТУПНИKА У ОСИГУРАЊУ

Obaveštavamo Vas da Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Leskovac organizuje obuke u Leskovcu za kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i zastupnika u osiguranju.

Termini održavanja obuka i teme su:

23.02.2019.  -  UTICAJ ZAKLjUČENOG UGOVORA O OSIGURANјU NA PRAVO I VISINU NAKNADE ŠTETE (5 časova obuke) 

13.03.2019.  -  GDPR -  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – NA DALjINU (5 časova obuke) 

16.03.2019.  -  NEPOŠTENA POSLOVNA PRAKSA I DELATNOSTI OSIGURANјA  (5 časova obuke) 

Mesto održavanja obuka: RPK Leskovac, Stojana Ljubića 12, 16000 Leskovac, velika sala III sprat. Prijave za navedene obuku vršiti isklјučivo preko linka na sajtu PKS.  Za sve dodatne informacije na brojeve telefona 016/3150069 ili putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija

23.02._Leskovac_Uticaj_zakljucenog ugovora o osiguranju na parvo i visinu naknade stete.docx

13.03._Leskovac_GDPR_Zastita podataka o licnosti.docx

16.03._Leskovac_Nepostena poslovna praksa i delatnosti osiguranja.docx

 


Print   Email