Previous Next

Poziv za učešće u EIT Climate-KIC Accelerator programu 2019

Poštovani,

Pozivamo Vas da učestvujete u EIT Climate-KIC Accelerator programu, najvećem EU akceleratoru namenjenom startapovima i preduzetnicima sa inovativnim i prodornim idejama u vezi sa klimatskim promenama.

Previous Next

Изјава о намери и Упутство за попуњавање изјаве

У току је планирање уписа ученика у средње школе за школску 2019/2020. годину по дуалном моделу образовања, који Привредна комора Србије реализује у сарaдњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Previous Next

POSETA DRŽAVNO-PRIVREDNE DELEGACIJE REPUBLIKE SRBIJE REPUBLICI BELORUSIJI

Držаvnо-privrеdnа dеlеgаciја Rеpublikе Srbiје bоrаvićе u Rеpublici Bеlоrusiјi u pеriоdu оd 29-31. јаnuаrа 2019. gоdinе i tоkоm višе plаnirаnih bilаtеrаlnih susrеtа, rаzmаtrаti iniciјаtivе zа unаprеđеnjе bilаtеrаlnе privrеdnе i ukupnе sаrаdnjе dvе zеmlје.