Previous Next

Održana V sednica Parlamenta privrednika

Vesti Hits: 598

U petak, 7. decembra 2018. godine održana je peta sednica Parlamenta privrednika Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

U okviru radnog dela sednice, razmatrane su pokrenute i realizovane inicijative privrede.
Kristina Đurić, rukovodilac Centra za pravne i ekonomske inicijative i politike PKS, istakla je da su u periodu 2017/2018. godine pokrenute 173 inicijative za izmenu zakona i podzakonskih akata a da je od toga 57 zakonodavnih inicijativa pozitivno rešeno.

Plan rada Regionalne komore u 2019. godini predstavila je Nataša Dobrić, koordinator sektora usluga. Plan je usaglašen sa Planom rada Privredne komore Srbije. Planom rada Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga predviđeno je održavanje sednica parlamenta, odbora, sekcija, poseta članicama komore, priprema i organizacija stručnih skupova i manifestacija, poslovno informisanje, inicijative članstva, usluge Privredne komore Srbije i posebne aktivnosti komore.
Privrednici, članovi parlamenta upoznati su i sa pokrenutim inicijativama na lokalnom nivou i njihovim ishodom.

Kristina Đurić, predstavila je projekat „Smart factory HUB“ namenjen proizvodnim malim i srednjim preduzećima. U okviru projekta će putem vaučer šeme biti finansijski podržani projekti umrežavanja i implementacije takozvanih pametnih rešenja u zemljama Dunavskog regiona. U pitanju je 13 partnera iz 10 zemalja, a nosilac projekta je Pomurje – tehnološki park u Sloveniji.

U svečanom delu sednice dodeljena su priznanja u vidu Plaketa za poseban doprinos razvoju regiona.
Plakete su dodeljene sledećim privrednim društvima:

• „HEBA“ AD Bujanovac i
• „ELRAD SERBIA“ DOO Vlasotince.

Priznanja je dodelio Goran Jović, direktor komore.

Print