PKS - RPK Leskovac

Regionalna privredna komora Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga

Ul. Stojana Ljubića 12, 16000 Leskovac

Tel: 016/ 250 011

e-mail: kabinet.leskovac@pks.rs
mr Goran Jović - direktor
T: +381 16 250 011 M: +381 63 238 111 | F: +381 16 212 203  E-mail: goran.jovic@pks.rs 
Marina Anđelković - saradnik za opšte poslove
T: +381 16 250 011, +381 16 315 0067 M: +381 63 645 594 |    F: +381 16 212 203 E-mail: kabinet.leskovac@pks.rs; marina.andjelkovic@pks.rs 
Nataša Dobrić - koordinator za usluge
T: +381 16 315 0071 M: +381 63 645 598 | F: +381 16 212 203 E-mail: natasa.dobric@pks.rs 
Jovica Đorđević - koordinator za industriju
T: +381 16 315 0063 M: +381 63 452 750 | F: +381 16 212 203 E- mail:jovica.djordjevic@pks.rs 
Vladimir Bojović - koordinator za polјoprivredu
T: +381 16 315 0070 M: +381 63 645 589 | F: +381 16 212 203 E- mail: vladimir.bojovic@pks.rs 
Aleksandar Ostojić - sam. stručni saradnik za industriju
T: +381 16 315 0069 M: +381 63 645 591 | F: +381 16 212 203 E- mail: aleksandar.ostojic@pks.rs 
Snežana Radivojević - stručni saradnik za projekte
T: +381 16 315 0069 M: +381 62 238 051 | F: +381 16 212 203 E- mail: snezana.radivojevic@pks.rs 
Anđelija Gudelјević - stručni saradnik za projekte
T: +381 16 315 0065 M: +381 62 238 052 | F: +381 16 212 203 E- mail: andjelija.gudeljevic@pks.rs 
Novica Mladenović - saradnik za opšte poslove
T: +381 16 250 011 M: +381 63 645 585 | F: +381 16 212 203 E- mail: novica.mladenovic@pks.rs 
PKS - RPK Leskovac - Kancelarija u Vranju

Lenjinova 6, 17500 Vranje

Tel: 017/ 715 0071

dr Branislav Popović - sam. stručni saradnik u kancelariji komore u Vranju
T: +381 17 715 0071 M: +381 63 645 068 E- mail: branislav.popovic@pks.rs 
PKS - RPK LESKOVAC KANCELARIJA U BUJANOVCU
Ul. Karađorđa Petrovića 115, 17520 Bujanovac
Tel: 017/ 651 037
Lulzim Rašiti - stručni saradnik u kancelariji komore u Bujanovcu
T: +381 17 651 037 M: +381 63 645 579 E- mail: lulzim.rasiti@pks.rs 
PKS - RPK LESKOVAC - KANCELARIJA U PREŠEVU
Ul. Maršala Tita 36, 17523 Preševo
Tel: 017/ 669 788
Almina Ilјazi - stručni saradnik u kancelariji komore u Preševu
T: +381 17 669 788 M: +381 63 645 602 E- mail: almina.iljazi@pks.rs